Skriv deg på e-postlista, så held me deg oppdatert. Ein e-post i ny og ne når me legg ut noko nytt på programmet. 
 
* Obligatorisk felt

Bømlo kulturhus nyttar informasjonen du gjev oss i dette skjemaet for å halda kontakten med deg og gje deg oppdateringar om kulturhuset sine aktivitetar. Kryss av for å gje oss løyve til å senda: